Faith that’s not ‘user-friendly’

Posted on December 3, 2010

0“Pagkabighani”

(A prayer of St. Francis Xavier, the Jesuit co-founder and missionary whose feast we celebrate today, as translated by Fr. Albert Alejo, SJ)

Hindi sa langit Mong pangako sa akin
Ako naaakit na Kita’y mahalin,
At hindi sa apoy–kahit anong lagim–
Ako mapipilit nginig Kang sambahin.

Naaakit ako na Ika’y mamalas
Nakapako sa krus, hinahamak-hamak.
Naaakit ng ‘Yong katawang may sugat
At ng tinanggap Mong kamataya’t libak.

Naaakit ako sa ‘Yong pag-ibig
Kaya’t mahal Kita kahit walang langit,
Kahit walang apoy, sa ‘Yo’y manginginig.

Huwag nang mag-abala upang ibigin Ka
Pagkat kung pag-asa’y bula lamang pala,
Walang mababago, mahal pa rin Kita!

For an English version by the Jesuit poet Gerard Manley Hopkins, click here.

Advertisements